Contact on ADDS

Headquarters

 • Bajkalská 30, Bratislava
 • Poštová adresa: P.O.Box 86, 820 05 Bratislava 25
 • tel. (+421 2) 5363 1125
 • fax. (+421 2) 5363 1127

President

 • Mgr. Marek Prokopec
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 • tel. 02/5919 2801

Secretary


Presidency of the Association of supplementary pension companies

Mgr. Martin Višňovský
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
president
Ing. Peter Socha
AXA, d.d.s., a.s.
vicepresident
JUDr. Marián Melichárek
STABILITA, d.d.s., a.s.
member
Mgr. Marek Prokopec
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
member

CONTACT

The members of the Association of supplementary pension companies:

 • AXA, d.d.s., a.s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava www.axa-sk.com
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
 • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
 • AXA
 • ING Tatry-Sympatia
 • r
 • DDS Stabilita
 • DDS Tatra Banky