Kontakt na ADDS

Iné kontakty


 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  Špitálska 4-6,
  816 43 Bratislava,
  tel.: (+421 2) 5975 1111,
  e-mail: okv@employment.gov.sk

 • Ministerstvo financií SR,
  Štefanovičova 5,
  817 82 Bratislava,
  tel.: (+421 2) 5958 2527,
  www.finance.gov.sk

 • Národná banka Slovenska,
  Imricha Karvaša 1,
  813 25 Bratislava 1,
  tel.: (+421 2) 5787 1111,
  www.nbs.sk,
  dohľad na dôchodkovým sporením e-mail: dochodkovesporenie@nbs.sk


KONTAKT

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

 • UNIQA d.d.s., a.s.,www.uniqa.sk
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
 • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
 • UNIQA
 • ING Tatry-Sympatia
 • r
 • DDS Stabilita
 • DDS Tatra Banky