Kontakt na ADDS

Sídlo

  • Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava

Výkonný riaditeľ


Prezídium Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností

Mgr. Martin Višňovský
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
prezident
Ing. Peter Socha
UNIQA d.d.s., a.s.
viceprezident
JUDr. Marián Melichárek
STABILITA, d.d.s., a.s.
člen
Mgr. Marek Prokopec
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
člen

KONTAKT

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s.,www.uniqa.sk
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
  • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
  • UNIQA
  • ING Tatry-Sympatia
  • r
  • DDS Stabilita
  • DDS Tatra Banky