Petícia za záchranu III. piliera zaznamenala veľkú odozvu, podpísalo ju až 221 681 ľudí.


Na základe nesúhlasu s vládou ohlásenými plánovanými zásahmi do systému doplnkového dôchodkového sporenia Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností podporila petičnú akciu proti týmto zmenám, ktorá bola vyhlásená Petičným výborom dňa 29.9.2010 a ukončená 29.11.2010, kedy bolo poslancom NR SR celkom odovzdaných 25 495 ks petičných hárkov, ktoré obsahujú až 221 681 podpisov.


Aby sa petíciou muselo zaoberať plénum NR SR, bolo potrebné vyzbierať 100 000 podpisov. Najmä vďaka podpore vás, klientov a sympatizantov doplnkového dôchodkového sporenia sme získali viac ako dvojnásobok potrebných podpisov, čo prekonalo všetky naše očakávania.

Sme radi, že môžeme skonštatovať, že petičná akcia mala odozvu aj v NR SR, kde bol v druhom čítaní schválený pozmeňujúci návrh, ktorý ruší zavedenie platby odvodov z príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.

 

Touto cestou by sme vám chceli vyjadriť naše poďakovanie za vašu pomoc, ktorú si nesmierne ceníme. Sme radi, že vám osud III. piliera nie je ľahostajný.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, www.uniqa.sk
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.ing.sk
  • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
  • UNIQA
  • ING Tatry-Sympatia
  • r
  • DDS Stabilita
  • DDS Tatra Banky