TLAČOVÉ SPRÁVY

Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
III. PILIER NETREBA LIKVIDOVAŤ, ALE PODPOROVAŤ. - Nový Čas - 6.10.2010
Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
TLAČOVÁ SPRÁVA - Petíciu proti zásahom do III.piliera už podpísalo takmer 50 000 ľudí

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, www.uniqa.sk
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.ing.sk
  • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
  • UNIQA
  • ING Tatry-Sympatia
  • r
  • DDS Stabilita
  • DDS Tatra Banky