Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.adds.sk je Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 36068519.

Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov - webové stránky a cookies

Ak navštívite webovú stránku https://www.adds.sk, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor tzv. cookie.

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok prostredníctvom služieb, ako Google Analytics. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci ich webové stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, ak nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies používame?

Nevyhnutné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nie je potrebný Váš súhlas.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ Váš súhlas neposkytnete, webová stránka nebude tieto cookies využívať.

Štatistické cookies

Výkonnostné súbory cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webovej stránky, čo pomáha pri lepšej používateľskej skúsenosti návštevníkov. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ Váš súhlas neposkytnete, webová stránka nebude tieto cookies využívať.

Reklamné cookies

Reklamné súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookie sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ Váš súhlas neposkytnete, webová stránka nebude tieto cookies využívať

Využívané sú nasledovné analytické nástroje:

V rámci našich marketingových aktivít a reklamných služieb využívajú naše webové stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingových kampaní, hodnotenia správania zákazníkov a získavania nových zákazníkov. Rovnako sú používané aj cookies tretích strán, a to spoločnosti Google.

Pravidlá používania cookies, ako aj zásady ochrany údajov týchto spoločností nájdete na nasledovných stránkach:

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na webových stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade nevyhnutných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné TU.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V prípade, ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, tieto spájame s informáciami o Vašich aktivitách na webovej stránke. K spojeniu dochádza prístupom na naše webové stránky. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Informácie o dĺžke uchovávania nami používaných cookies sa dozviete v časti „Zobraziť detaily“.

Webová stránka osobné údaje návštevníkov nespracováva.

Odvolanie súhlasu ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

  • odvolaním súhlasu po prekliku „“ nachádzajúcom sa v dolnej ľavej časti našich webových stránok, kedy sa Vám zobrazí naša cookie lišta s možnosťou úpravy Vašich volieb a preferencií;
  • zaslaním správy na našu emailovú adresu info@adds.sk; alebo
  • osobne v sídle prevádzkovateľa alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa,

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať:

  • osobne v sídle prevádzkovateľa Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava,
  • na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, alebo
  • mailom na mailovú adresu: info@adds.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní alebo sa domnievate, že Vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete sa so svojim podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií o postupe podávania podnetov sa dozviete na www.dataprotection.gov.sk

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať.

Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 1. 2. 2022.

* * *

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily