Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Európska ochrana

Doplnkové dôchodkové sporenie patrí v rámci európskej regulácie do systému inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Európska ochrana doplnkového dôchodkového sporenia

Systém doplnkového dôchodkového sporenia patrí v rámci európskej regulácie do systému inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (tzv. IORP).

Cieľom európskej regulácie je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti členov zamestnaneckých dôchodkových plánov a poberateľov dávok.

Na DDS sa v rámci európskej regulácie vzťahujú najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ.


1. Smernica 2016/2341/EÚ o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a o dohľade nad nimi

Stanovuje

  • minimálnu úroveň harmonizácie v oblasti riadenia a správy
  • štandardy poskytovania informácií účastníkom a poberateľom dávok
  • požiadavky transparentnosti a bezpečnosti zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia
  • pravidlá pre cezhraničnú činnosť dôchodkových spoločností

2. Smernica 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv

Stanovuje pravidlá, ktorých cieľom je uľahčiť výkon práva pracovníkov na slobodu pohybu medzi členskými štátmi obmedzením prekážok, ktoré vznikajú v dôsledku niektorých pravidiel o doplnkových dôchodkových systémoch viazaných na pracovný pomer.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily