Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
20
Máj
2024
Bratislava

Milión účastníkov v treťom pilieri


Doplnkové dôchodkové sporenie je živý a dynamický finančný ekosystém, ktorý aktuálne predstavuje majetok viac ako 3,7 miliardy eur*.  V apríli 2024 aktuálny počet účastníkov v treťom pilieri presiahol miliónovú hranicu.

Do tretieho piliera vstupujú najmä ľudia vo veku od 25 do 40 rokov. „Vnímame to tak, že ľudia na Slovensku si čoraz intenzívnejšie uvedomujú, že výšku budúceho dôchodku a komfort v starobe majú vo vlastných rukách. K svojmu životu pristupujú zodpovedne aj tým, že si sporia v treťom pilieri,“ hovorí Martin Višňovský, prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.

Počet účastníkov v systéme doplnkového dôchodkového sporenia rastie v ostatných rokoch čoraz vyšším tempom.  V uplynulých piatich rokoch tak pribudlo 200-tisíc účastníkov, čo predstavuje takmer štvrtinu tretieho piliera. V roku 2024 zaznamenávajú doplnkové dôchodkové spoločnosti mesačne priemerne osemtisíc až deväťtisíc nových zmlúv.

Viac ako 38-tisíc účastníkov v treťom pilieri aktuálne poberá dôchodkové dávky, pričom od roku 2006 vyplatili správcovia úspor takmer dve miliardy eur. Systém doplnkového dôchodkového sporenia takto napĺňa svoj účel už 28 rokov na Slovensku.

Hodnota spravovaného majetku v treťom pilieri  k 10. 5. 2024 presahuje  3,7 miliardy eur*. V päťročnom porovnaní, keď objem majetku v roku 2018 siahal na métu dve miliardy eur, sa aktuálna hodnota úspor zvýšila o 85 percent.

Okrem excelentného zhodnotenia v ostatnom roku prispieva k vyšším úsporám klientov aj postupné znižovanie odplaty za správu majetku v príspevkových doplnkových fondoch. Odplata za správu majetku v roku 2024 je maximálne len 1,05 percenta z priemernej čistej hodnoty majetku vo fonde. 

Nezastupiteľnú úlohu v doplnkovom dôchodkovom sporení majú zamestnávatelia. „Dobrou správou pre tretí pilier aj zamestnancov je fakt, že príspevky zamestnávateľov na doplnkové dôchodkové sporenie neustále rastú,“ uvádza Asociácia DDS.

Aktuálne viac ako trom štvrtinám účastníkov v treťom pilieri, ktorí si v roku 2024 platia príspevky, prispieva aj zamestnávateľ. Ich priemerný príspevok je tak spolu 63 eur mesačne. Suma 63 eur je vyššia ako mesačný príspevok do druhého piliera z priemernej mzdy, čo zvyšuje váhu dobrovoľného sporenia na celkovom dôchodkovom zabezpečení.  Súčasné zníženie podielu kapitalizačného piliera a nepriaznivá demografická situácia na Slovensku tak budú význam doplnkového dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme stále zvyšovať. 

Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť systému, výhody sporenia, príspevky od zamestnávateľov, daňové a odvodové úľavy pozicionujú tretí pilier ako jeden z kľúčových faktorov kvality života na dôchodku. Dôvera milióna účastníkov je zaväzujúca pre doplnkové dôchodkové spoločnosti, pre zamestnávateľov a v neposlednom rade aj pre štát.

***

* Objem majetku v správe DSS 3 773 290 053,40 eura ku dňu 10. 5. 2024,

počet sporiteľov  1 003 038 k 30. 4. 2024zdroj www.adds.sk

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily