Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Späť
28
September
2022
Bratislava

Reakcia Asociácie DDS na poslanecký návrh k zákonu č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení


V utorok 27. 9. NR SR schválila v prvom čítaní poslanecký návrh zákona, ktorého jediným bodom je okamžité skokovité zníženie odplaty za správu v doplnkových dôchodkových fondoch.

Návrh nielen že nebol diskutovaný s odborníkmi, ale nie je ani zasadený do žiadnych vecných zmien, ktoré by podporili dobrovoľné dôchodkové sporenie na Slovensku. Len samotné zníženie poplatkov nezabezpečí ani vyššiu participáciu účastníkov, ani mieru úspor v tomto systéme. Návrh ani neuberá z povinností, ktoré majú doplnkové dôchodkové spoločnosti následkom výraznej regulácie zo strany štátu.

Návrh narúša predvídateľnosť podnikateľského prostredia, keďže navrhovaným termínom účinnosti tejto zmeny je už január 2023.  Návrh vážne znižuje aj predvídateľnosť legislatívneho prostredia, keďže neprešiel štandardným legislatívnym procesom a predkladá sa iba prostredníctvom poslaneckého návrhu.

Predkladatelia návrhu zákona argumentujú, že chcú zefektívniť systém doplnkového dôchodkového sporenia a zvýšiť dôchodky. Reálnym problémom systému doplnkového dôchodkového sporenia však rozhodne nie sú jeho poplatky.

Tretí pilier na Slovensku je dlhodobo na okraji pozornosti a v porovnaní so všetkými okolitými štátmi nedosahuje ani zďaleka takú podporu zo strany štátu či už formou daňových úľav, alebo štátnych príspevkov. Výsledkom je pomerne nízka účasť obyvateľov v tomto systéme.

Ak si v systéme doplnkového dôchodkového sporenia bude sporiť viac účastníkov, tento systém sa, samozrejme, stane atraktívnejším aj pre vstup nových poskytovateľov, čím sa v systéme môže zvýšiť konkurencia. Vyšší objem spravovaných úspor umožní dosiahnuť úspory z rozsahu a vytvorí priestor na zníženie  poplatkov.

Ak by však došlo k schváleniu aktuálneho návrhu, išlo by o významný negatívny vplyv na hospodárenie doplnkových dôchodkových spoločností, ktorý bude v aktuálnej situácii až likvidačný. Predkladatelia tak dosiahnu presný opak a namiesto zefektívnenia doplnkového dôchodkového sporenia tento systém zlikvidujú.

Tento návrh je namierený proti doplnkovému sporeniu ako systému a likviduje ho. Súčasťou doplnkového dôchodkového sporenia je aj vzdelávanie, komunikácia a motivácia vstúpiť doň. Dovolíme si povedať, že v tejto oblasti ťahajú všetky aktivity správcovia úspor.

***

Obyvatelia Slovenska dnes nemajú reálnu alternatívu k dobrovoľnému sporeniu na dôchodok.

Systémy kolektívneho investovania či obchodníci s cennými papiermi neposkytujú produkty, ktoré by svoju výplatu limitovali až na obdobie dôchodku. Tieto systémy nie sú tiež ani zďaleka také regulované, ako je systém doplnkového dôchodkového sporenia, a teda bezpečnosť sporenia na dôchodok nie je porovnateľná. Zároveň sa výškou poplatkov v priemere pohybujú na úrovni doplnkového dôchodkového sporenia. Ďalšie alternatívy ako produkty bánk či poisťovní sú dokonca drahšie.

Paneurópsky osobný dôchodkový produkt, ktorý má byť európskou vlajkovou loďou pre lacné a efektívne dobrovoľné sporenie na dôchodok, limituje náklady jeho poskytovateľov na úrovni 1 %, avšak aj to iba pre základnú investičnú možnosť, pričom alternatívne investičné možnosti nákladovo vôbec nelimituje.

Sporenie v treťom pilieri je síce nákladnejšie ako v druhom, ale v tomto porovnaní je potrebné vnímať dôležité rozdiely, ktoré ovplyvňujú celkovú výšku nákladov správcov v týchto pilieroch.

  1. Objem spravovaného majetku v II. pilieri je viac ako 11 miliárd eur, zatiaľ čo v III. pilieri je to menej ako 3 miliardy.
  2. Výber príspevkov od účastníkov aj od zamestnávateľov zabezpečujú doplnkové dôchodkové spoločnosti na svoje náklady. Výber príspevkov pre dôchodkové správcovské spoločnosti realizuje Sociálna poisťovňa a strháva si za to vlastnú odplatu, pričom už v súčasnosti poplatky za správu úspor v druhom pilieri patria medzi najnižšie v Európe.
  3. Doplnkové dôchodkové spoločnosti komplexne zabezpečujú výplatnú fázu dôchodkov.

Dôležitou je aj skutočnosť, že najnákladnejšou časťou doplnkového dôchodkového sporenia sú náklady spojené s jeho distribúciou. Vzhľadom na minimálnu podporu zo strany štátu v tejto oblasti nie je možné očakávať, že bez komunikačnej a sprostredkovateľskej podpory budú obyvatelia aktívne sporiť v treťom pilieri. Aj aktuálny počet účastníkov, ktorí si sporia na doplnkový dôchodok a tak pristupujú zodpovedne k svojej budúcnosti, je len a len výsledkom práce doplnkových dôchodkových spoločností a  distribučných sietí, reprezentantov zamestnávateľov a odborov.

Aktuálny návrh tak nielen že neprinesie očakávané zefektívnenie III. piliera, ale s veľkou pravdepodobnosťou oslabí jeho stabilitu a za určitých okolností môže viesť k jeho zániku a tým aj zániku štátom regulovanej alternatívy bezpečného sporenia na dôchodok.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily